Veteran møter veteran - Møtested for veteraner

Veteran møter Veteran er et forbund som jobber for økt aktivitet blant veteraner. Vi legger til rette for og gjennomfører ulike veterantreff hvor veteraner møter veteraner.

Det er viktig for oss å inkludere familien til veteraner på en god måte, da disse også er en del av veteranfamilien. Vi har stor tro på at det å møtes under positive rammer kan være med på å forhindre senskader for våre veteraner. Mange av våre frivillige har jobbet for veteraner i en årrekke, gjennom dette arbeidet har de opparbeidet seg god kompetanse og kan være behjelpelig med å besvare eventuelle spørsmål. For å melde deg på våre arrangementer må du registrere deg på «Registrer bruker».  Vi håper å se deg og din familie på et av våre veterantreff.

unprofor 1995
ytrykningsøvelse i sør libanon
Vetraner møter barn i Kosovo
VÅR TIDSLINJE

Våre samarbeidspartnere