Om Veteran møter Veteran

Vår historie

Veteran møter Veteran er et forbund som jobber for økt aktivitet blant veteraner. Vi legger til rette for og gjennomfører ulike veterantreff hvor veteraner møter veteraner.

I 2013 fikk vi signaler på at det var ønskelig med en alternativ veteranorganisasjon som fokuserte mer på aktivitet. I løpet av våren 2013 samlet vi en del ildsjeler innen veteranfeltet til stiftelsesmøte og etablerte forbundet.

 Fra 2013 og frem til i dag har vi hatt en positiv utvikling og blitt en av de større organisasjonene. Vi får flere og flere besøkende og flere ønsker at vår ”modell” skal etableres flere steder i landet. Vi får positive tilbakemeldinger fra forsvaret og de økonomiske tildelingene gjenspeiler dette. Dette har ført til at vi kan gjennomføre flere og flere aktiviteter med større omfang.

 

flagg blåser i vinden fra en sisu
ytrykningsøvelse i sør libanon