Styremedlem

Per Christian «Pekka» Jacobsen er Veteran Møter Veteran sin primus motor og har vært med siden starten i 2012. Etter han gjennomførte tjenesten sin i Bosnia så Pekka tidlig at mange hadde behov for støtte og nettverk etter endt tjeneste og har utrettelig jobbet for og med Veteraner siden. Belønningen for dette fikk Pekka i 2015 da han ble tildelt Forsvarets veteranpris. De siste årene har han vært ansatt i VMV og er ansvarlig for alle de daglige aktivitetene vi gjennomfører. Pekka blir blank i øya når han ser et gammelt militært kjøretøy og jobber gjerne med prosjekter som innebærer nettopp dette.

www.sevenecourses.com

personal website

info@dream-theme.com

personal email