Styreleder

Kaptein Kenneth Lysell jobber til daglig i Forsvarsstaben. Han har en variert bakgrunn fra Forsvaret med erfaringer fra Afghanistan som soldat til videreutdanning innen Forsvaret til sin nåværende rolle. Han fullfører i disse dager sin master i innovasjon og ledelse. Kenneth startet Veteran Møter Veteran i 2012 og har et enorm engasjement for Veteransaken. Kenneth har ansvar for alle søknader og overser den daglige driften.

936 99 455